کنا میورا بعد عکس های سکسی کیر وکس از مصاحبه مکیده شد

Views: 214
یک دختر ژاپنی برای یافتن شغلی آمد و مجبور شد مصاحبه کوتاه را طی کند. كانا میورا به طور مداوم بر مرحله مصاحبه غلبه می كرد ، بنابراین رئیس پیشنهاد داد كه قبل از تصمیم نهایی پرسنل ، عکس های سکسی کیر وکس او خروس خود را بخورد.