باله عكس كير وكوس و پورنو

Views: 1880
بلوند در کفش های اشاره دار و استخدام شده توسط یک ماشین ، سبزه ای به او می آید که به یک دختر می آموزد چگونه حرکت کند. و سپس او تصمیم می گیرد که آن را با یک عكس كير وكوس بند بزرگ سفید یاد بگیرد. سبزه در همه سوراخ ها بلوند نسبت به آنها دارد.