جنت میسون قوانین ماساژ کوتا اسکای عكس كير توكس را آموزش می دهد

Views: 3181
یک ماساژ حرفه ای عكس كير توكس ، دستیار جوان خود را در مورد قوانین کار با مشتری های ثروتمند آموزش می دهد. اولین جوانی که وارد اتاق ماساژ شد بلافاصله توجه خود را به ورزش بلوند جلب کرد. او با صبر و حوصله به دستورالعمل های کارگر قدیمی خود همکار گوش فرا می داد ، سپس این فرصت را پیدا کرد تا برای جانت میسون و کوتا اسکین مقداری پول بدست آورید. مرد عضو را در دست دختران قرار داد و به جای یک ماساژ زحمت کش برای تمام تثلیث ، اندکی مکیدن به اندام مورد نظر داد.