منجمد ویکتوریا انجمنکیر توکوس توله سگ در حال گرفتن مسیر پیاده روی است

Views: 121
بلوند کنار جاده توجه یک راننده عبوری را به خود جلب کرده است. وی از دستور دختر یخ زده پشیمان شد و او را در كنار جاده متوقف كرد و از او درمورد مسیر سؤال كرد. ویکتوریا پاپی هیچ عجله ای برای سوار شدن به ماشین نداشت و دلایل جدید و جدیدتری را اختراع کرد و به اولین پیش نویس اعتماد نکرد. فقط چهره ارتباطی انجمنکیر توکوس آن مرد به دختر کمک کرد تا از خجالت و غلبه بر او فرار کند و به سالن ماشین صعود کند و صحبت های او در نهایت منجر به گفتگو در صندلی عقب شد.