چوپان فاستر لگد کیر تو کس انجمن زد

Views: 1585
كلو فاستر تصميم گرفت با پسرش آزمايش كند. او تصمیم گرفت سعی کند که آیا دوست پسرش را به کیر تو کس انجمن ارگاسم برساند تا عضوی در دهانش نگذارد بلکه آنرا تمدید کرد. ابتدا ، او با نوازش کردن سر عضو به آرامی خودارضایی می کند. اما بعد آنقدر صدمه دید که دوست پسرش را به سمت دیوان برد و شروع به مکیدن روی او کرد. او وقتی که یک عضو را از خواب بیدار کرد آنقدر در دهانش خواسته بود که نتوانست در برابر اصابت توپ کودک خود مقاومت کند. سرانجام پسر از او برای جریان شیرین و گرم اسپرم که مستقیماً در دهان او افتاده تشکر خواهد کرد.