مأمور آنجلیکا تیلور مجرمان را از کیر تو کس انجمن طریق تختخواب جلب می کند

Views: 40
یک رئیس پلیس با شیردوشی عظیم می تواند مجرمان را برای تمیز کردن آب ببرد. او خود را در کارتل با آنها معرفی می کند ، پس از آن اوباش اصلی را اغوا می کند و کیر تو کس انجمن او را به رختخواب می کشاند. در حالی که جنایتکار لاغر با شجاعت رئیس پلیس را در رختخوابش می ترساند ، پلیس های دیگر به خانه او می شکنند و قانون را در گرما گرم می کنند. در طی بازجویی ، آنجلیکا تیلور بار دیگر مرد جوانی را نوشید که در سالهای بعد به وضوح رابطه جنسی یا حداقل محبت زنانه نداشت.