تنها در عكس كير وكون خانه مانده است

Views: 185
این دختر عكس كير وكون مدرسه ای در حالی که پدر و مادرش به کلبه می رفتند در خانه تنها مانده بودند. او تصمیم می گیرد که از آن استفاده کند ، همه را به آرامی از بین می برد ، بیدمشک ، سینه ، نوک پستان را نوازش می دهد و سپس به پایان می رسد.