نادیا کاپری راننده را برای جسد پرداخت کرد عكس كس وكون

Views: 412
هنگامی که دوچرخه خود را عكس كس وكون شکسته بود ، دختر نفخ در مسیر رأی گیری قرار گرفت و هیچ چیز برای رسیدن به شهر وجود نداشت. نادیا کاپری به خاطر این واقعیت که او را به همراه مسافر خراب شده به خانه آورده بود موافقت کرد که با راننده در اتومبیل بخوابد.