دختران با مشارکت اپراتورها به طور عكس كس وكون مشترک بازی می کنند

Views: 165
مجری این مجموعه دو دوست را برای شرکت در یک مکش مشترک برای پول دعوت کرد. دختران زبانهای طولانی خود را روی دوربین نشان می دهند و سپس در عمل شروع به استفاده می کنند ، و از طرف هر دو عكس كس وكون طرف نوازنده می کنند.