پیرمردی با دیدن یک دختر ناامید در میان یک علفزار عكس كير و كس جنگلی گیر افتاد

Views: 78
پیرمردی در حال عبور از کمربند جنگلی بود و به عكس كير و كس سمت دریاچه حرکت می کرد. در آنجا او با یک مدل زیبا آشنا شد که در حالی که روی تخت خوابیده استمناء می کرد. این دختر از بازدید کننده گاه به گاه بسیار خوشحال بود و پیرمرد را به همبستگی در طبیعت دعوت کرد.