یاسمین جائه عكس كير وكون اولین شب عروسی خود را با لباس عروسی برگزار کرد

Views: 166
گاییدن دسته
زنان عكس كير وكون
داماد ثروتمند پس از نقاشی در خانه مادرش در خانه جدید ، همسر قانونی خود را به همراه آورد. یاسمین جی پس از طوفان شور و شوق برای این رویداد شاد ، عكس كير وكون تصمیم گرفت از همسرش بخاطر تلاشهای نفسگیر خود در وسط اتاق خواب درست در لباس عروسی تشکر کند.