جیمز باند عکس های کیرتو کس ماجراهای جنسی

Views: 1176
یک جاسوس انگلیسی به ندرت وقت برای خوشحال کردن عزیزش پیدا می کند. تنها پس از بازگشت از كار خطرناك دیگر ، او با یك سبزه دوست داشتنی كه در آن شبانه روزی نیست مجبور به خواب رفتن در صندلی در کنار شومینه می عکس های کیرتو کس شوید.