نگهبانان از سوراخ های زندانیان سرگرم می شوند عكس كير وكوس

Views: 16333
یک بار در ستون عكس كير وكوس ، دختر ژاپنی به سرعت فهمید که جایی برای انتظار رحمت وجود نخواهد داشت. مردان عادت دارند که زندانیان تازه وارد را آموزش دهند ، از سرطان رنج می برند ، سوراخ کردن انگشتان در انگشتان او و سپس ریختن ادرار از جهات مختلف.