tinka شانل انجمنکیر تو کس کالینز لبخند می زند

Views: 50
دختر چشم قهوه ای به دستورات دو مرد حاضر در مجموعه گوش می دهد و در هر یک از خطوطشان لبخند می زد. دروغگو پس از انجام یک عمل جراحی عالی توسط یک سبزه ، دروغگوی سرطان شانل کالینز را قرار می دهد و شروع به لعنتی کردن خود می کند که انجمنکیر تو کس عمیقاً در گربه هایش قرار دارد.