آبونی جیزل لئون را در عكس كير وكون گاراژ خود پاره کرد

Views: 3141
مرد سیاهپوست ثروتمند شور و اشتیاق خود را به یک گاراژ بزرگ جلب کرد و در آنجا عكس كير وكون پیشنهاد کرد بدون اینکه داخل خانه شود از ماشین خارج شوید و رابطه جنسی برقرار کنید. جیزل لئون مدتها انتظار چنین چیزی را داشت ، بنابراین خجالت نکشید ، بلکه خود را در مقابل یک عضو بزرگ سیاه قرار داد.