میرنا جوی از cunnilingus انجمن کیر فرود آمد

Views: 441
مرد نوازش دهان نسبتاً طولانی به معشوق خود داد. انجمن کیر او ترجیح داد زمان سكس را محدود كند تا میرنا جوی بتواند با كنجیلوس پایان یابد. تحت تأثیر انگشتان و زبان شریک زندگی ، سبزه در عرض چند دقیقه جریان پیدا کرد.