پیرمرد در حال عکس های کیرتو کس لعنتی نوه شیطان بود

Views: 170
یک نوه بزرگسالی برای دیدار با پدربزرگش آمد و بلافاصله موسیقی را با حجم عکس های کیرتو کس کامل روشن کرد. یک پیرمرد ابتدا خواستار این بود که پسران آهنگ را صلح آمیز تر کنند ، اما سپس او را بر روی سرطان قرار داده و یک جمله برای مهبل خود به شکل سکس سخت ابداع کردند.