سبزه برای رابطه جنسی مستاجر را طلاق داد و تهدید عکس های کیرتو کس کرد که با پلیس تماس می گیرد

Views: 3846
این مرد جوان خانه عکس های کیرتو کس ای از موهای سیاه عوضی را اجاره کرد ، اما به سرعت موضوع تمایلات جنسی وی شد. او تلفن خود را بیرون آورد و می خواست به مستاجر بگوید اگر همه خواسته ها و تصورات کثیف مادام در رختخواب برآورده نشود.