کوتا اسکای در حالی که پدرش دور انجمن کیر در کس بود با برادرش خوابید

Views: 85
با رفتن به محل کار ، رئیس خانواده به فرزندان بزرگسالی خود دستور داد که هیچ یک از دوستان خود را به سمت آپارتمان سوار نکنند و مهمانی های پر سر و انجمن کیر در کس صدا ترتیب دهند. اما نوجوانان در غیاب والدین خود می دانستند که چه کاری انجام دهند. کوتا اسکای روی تخت نشسته بود ، در شلوارش مانده بود و برادرش را اغوا می کرد. به زودی ، یک همسایه وارد اتاق شد ، که به این زوج پیوست و به جوانان جزئیات تمام رابطه جنسی را آموزش داد. پسر خوش شانس از کلیک های هر زن استفاده کرد و تمام روز را با آنها در رختخواب سپری کرد.