آن عكس كوس وكون مرد خوش شانس بود!

Views: 215
شوهر خسته به خانه برگشت و سپس تصویری در مقابل چشمان او ظاهر شد - دو دختر داغ که روی مبل مورد علاقه او حمام می کنند. البته او این عوضی ها را مجازات کرد ، درست در الاغ آنها را لعنتی کرد و سپس آنها را روی شیر بزرگ آنها تمام کرد. بله ، او از این چیز چنان اسیر شده بود که متوجه نشد که چطور این عكس كوس وكون زیبایی ها با صدای بلند به پایان رسیدند.