پرستار ژاپنی لعنتی بین جوانان عكس كير كون

Views: 1981
یک دختر آسیای شرقی یک ژورنال آناتومیک را به تصویر می کشد و همزمان با زبانش ویژگی های ساختاری بدن انسان را توضیح می دهد. پس از یک سخنرانی کوتاه ، وی تصمیم می گیرد که به تمرین بپردازد و یکی از اعضای شریک فعلی خود را انتخاب کند تا بهترین روش های محبت زنانه را به او نشان دهد. پرستار می چرخد ​​و به مرد پیشنهاد می دهد که او عكس كير كون را با سرطان لعنتی کند ، سپس خروس خود را در اطراف بزرگ های مرد بپیچد و او را استمناء کند تا اینکه مقداری از تقدیرش را روی سینه خود بکشد.