او می خواست منشی انجمن سکسی کیرتو کوس را اخراج کند ، اما او او را در توانایی هایش قانع کرد.

Views: 1135
مرد پشیمان به منشی خود گفت که باید این کار را کاهش دهد زیرا شرکت شروع به مشکلات مالی کرده است. این دختر به سرعت جمع شد و سعی کرد از رابطه جنسی در محل کار استفاده انجمن سکسی کیرتو کوس کند تا به رئیس خود ثابت کند که یک کارمند با ارزش است.