سوپرمن و گربه زن با عکس های کیرتو کس استراپون لعنتی

Views: 1146
دو شخصیت کمیک بوک آمریکایی عشق لزبین را در لباس لباس مجلسی رقم زده اند. یکی از شرکا چرم مشکی پوشید و شریک زندگی وی خواستار لباس پارچه عکس های کیرتو کس ای با چکمه های بزرگ قرمز بود. پس از نوازش های اولیه ، گربه ماده یک نوار سیاه بزرگ بیرون کشید و شروع به زدن اسلحه قوی به سمت سوپرمن کرد. او فقط پاهایش را پهن کرده است و به دختر دیگر این حق را می دهد که هرچه راضی باشد عضو مصنوعی در غار خود داشته باشد.