مشتری دامن عكس كير كس سفارشی

Views: 139
این پسر سفارش داد که یک رقص وابسته به عكس كير كس عشق شهوانی را در این کلوپ ، جایی که او با لباس دامن آبی پوشانیده شده بود ، نشسته و در یک منطقه خصوصی نشسته بود. یک سبزه شیک جوان با لباس کوتاه سفید به او نزدیک شد و شروع به چرخش در اطراف او کرد. سپس او خروس خود را بیرون آورد و شروع به مکیدن آن کرد ، و او فقط روی نیمکت دراز کشید و از آن لذت برد.