دختر عكس كوس وكون خجالتی

Views: 54
فیلم خصوصی که زوج ضبط کردند. این دختر بسیار خجالتی است ، از دوربین می ترسد ، در ابتدا خروس پسربچه اش را برداشته و مکش آن را عكس كوس وكون گرفته ، سپس خم شده و پرده را از گربه پسر پس كشید ، حیرت زده نشد و خروس خود را كاشت.