خواهر عكس كير وكوس نازک توخالی

Views: 920
همه چیز اولین بار اتفاق می افتد. بنابراین این دانش آموز لاغر سرانجام برادر بزرگتر طاس خود را کوبید تا الاغ خود را لعنتی کند. این پسر البته مدت ها متوجه شد که خواهرش دارای الاغ بسیار خوشمزه ای است ، اما به نوعی نمی تواند آن را تحمل کند. وقتی کودک به سرطان مبتلا شد و شروع کرد به فشار دادن آن به الاغ خود را با شلوارک صورتی ، آن پسر نتوانست آن را اداره کند و آنها را با خود برد. با دست خود حفره خود را کشیده و دهان خود را دراز می کند و تا انتهای تخم وارد حفره نازک خود می شود. عكس كير وكوس