برای مشورت به انجمن کیر دکتر رفتم و عضو شدم

Views: 67
یک دکتر عاشق ، انجمن کیر حتی در هنگام بستری ، نمی تواند در مورد رابطه جنسی فکر کند. وی بطور منظم بیمار جذاب را برای خاموش کردن مجبور كرد و سپس شروع به خیره كردن به او روی مبل كرد ، تا اینكه یكی از بازدیدكنندگان مطب شروع به فریاد كردن از سیل در قسمت پایین شکم كرد.