زن و شوهر به دلیل داشتن رابطه جنسی به انجمن کیر عنوان خانه دار مجازات می شوند

Views: 905
همسر تاجر ثروتمند از یک زن خانه دار مینیاتوری شکایت داشت که نمی خواست چیزی در اطراف خانه انجام دهد. وقتی ناخوشایند بنده عود کرد ، زن و شوهر او را به اتاق خواب آوردند انجمن کیر و او را کاملاً لعنتی کردند.