هوک با یک دانش آموز انجمنکیر تو کس

Views: 119
سبزه جوان به تازگی وارد سال اول خود می شود ، وقتی او قبلاً همه چیز را در این موسسه مکیده است زیرا بچه های زیادی که او می خواهد وجود دارد. او ابتدا با پریدن روی یک توپ بادی از بالا ، در یک موقعیت سوار ، دوست پسر جدید خود را شروع می کند. دوست پسرش نتوانست آن را به طور مسالمت آمیز تماشا کند ، و او شروع به نوازش کردن عوضی جوان کرد ، سپس خروس خود را بیرون آورد و به انجمنکیر تو کس دهانش داد. سپس او آن را به همه سوراخ ها و در همه نعوظ ها فرو کرد. او آنقدر دختر جدیدش را وارد کرد که حتی او را هم سوار نکرد ، زیرا می خواست خیلی سریع او را لعنتی کند.