صاحب پاهای بلند در عكس كير وكون حال لعنتی روی تخت است

Views: 59
زن لاغر ، مرد محبوب خود را به عكس كير وكون خانه خود دعوت كرد تا اشتيايي را كه در زير شكم آن زن درخشان است فرو كند. او جورابهایی با الگوی توری را پوشید ، سپس پاهای خود را از هم جدا کرد و سعی کرد حداکثر راحتی را به همسر خود ببخشد.